+48 606 420 355 Starachowice, ul. Przyjazna 1a Pn - Pt : 9:00 - 15:00

Mały ZUS+: szansa dla małych przedsiębiorstw.

Mały ZUS+ premiuje małe przedsiębiorstwa. Jest rozszerzoną wersją ulgi, na której skorzystają przede wszystkim mniejsze firmy. Ustawa przewiduje ścisłe wytyczne, których spełnienie oznacza niższe składki na rzecz ZUS. Poniższy artykuł jest odpowiedzią na pytanie, co należy zrobić, aby skorzystać z Małego ZUS+ i o czym trzeba pamiętać?

Mały ZUS+: komu przysługuje?

Mały ZUS Plus polega na płaceniu niższych składek na rzecz ubezpieczenia społecznego, przy niezmiennej wartości ubezpieczenia zdrowotnego. Wysokość składek ustalana jest według podstawy, która zależy od dochodu działalności gospodarczej w poprzednim roku. Mały ZUS+ obowiązuje przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy i mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • Są właścicielami działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG.
  • Są wspólnikami spółki cywilnej.
  • Nie przekroczyli 120 000 zł przychodu z tytułu prowadzenia działalności w roku poprzednim. (Próg przychodu dotyczy prowadzenia firmy przez cały rok).

Podstawa opodatkowania wynosi od 30% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, do 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 2020 roku, które równa się 3136,20 zł. Przedsiębiorcy na własne życzenie mogą uiszczać wyższe składki na ubezpieczenie społeczne.

Prawo określa również ścisłe wytyczne, przewidujące, kto na pewno nie może skorzystać z Małego ZUS-u+. Są to przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim prowadzili działalność krócej niż 60 dni, rozliczają się w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia sprzedaży VAT, a także świadczą te same usługi wobec pracodawcy, którymi się zajmowali, pracując u niego.

Co więcej, również: wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich, twórcy i artyści, a także przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki, dzięki którym mogą opłacać preferencyjne stawki ZUS, nie mogą skorzystać z ulgi Małego ZUS-u.

mały zus plus

Co zrobić, aby opłacać Mały ZUS+?

Po pierwsze należy się wyrejestrować z ubezpieczeń za pomocą druku ZUS ZWUA (kod tytułu zaczyna się od 05 10 lub 05 12 w przypadku kontynuowania działalności i niekorzystania z Małego ZUS-u+).

Po drugie trzeba zgłosić się do uiszczania ubezpieczenia społecznego na druku ZUS ZUA (kod tytułu 05 90 lub 05 92, jeśli przedsiębiorca ma rentę, przysługującą mu z tytułu niezdolności do pracy).

Po trzecie należy tego dokonać w odpowiednim terminie, wskazanym przez system prawny w Polsce. W roku 2020 termin składania wniosków minął 2 marca. Wyjątkiem jest wcześniejsze korzystanie z preferencyjnych składek ZUS. Kiedy w trakcie danego roku, przedsiębiorca kończy okres płacenia niższych stawek, przysługuje mu 7 dni na złożenie wniosku, dotyczącego Małego ZUS-u+.

Zintegrowany system ulg dla firm: nowych i istniejących.

Prawo polskie oferuje przedsiębiorcom spójny system ulg, możliwych do wykorzystania po spełnieniu wskazanych kryteriów.

Pierwszą ulgą możliwą do wykorzystania przez 6 miesięcy jest ulga na start dla nowych firm. Drugą są preferencyjne stawki, z których można korzystać przez maksymalnie 24 miesiące kalendarzowe. O obu ulgach pisaliśmy szerszej w poprzednim artykule, zamieszczonym na naszym blogu.

Trzecią ulgą – spójną z poprzednimi – jest Mały ZUS+. Czas jego wykorzystania wynosi 36 miesięcy kalendarzowych. W ten sposób każdy przedsiębiorca, korzystający z trzech wspomnianych ulg, może liczyć na ponad pięć lat mniejszych kosztów z tytułu składek, uiszczanych na ubezpieczenie społeczne.

ulgi dla przedsiębiorców

Doradca podatkowy dla przedsiębiorców.

Podatki to z pewnością newralgiczny punkt wielu przedsiębiorców. Wielu trudności nastręczają przede wszystkim zmieniające się ustawy i skomplikowane pisma urzędowe. Doradca podatkowy Tomasz Jaworski wraz ze swoim biurem rachunkowym wspomaga prowadzenie i rozwijanie przedsiębiorstw. Jako ekspert od podatków i finansów, a także przedsiębiorca z własną firmą, doskonale rozumie potrzeby swoich klientów.

Mały ZUS+ pozwala na niższy koszty prowadzenia działalności gospodarczej. W połączeniu z wcześniej wspomnianymi ulgami dla nowych firm, oferuje szansę na perspektywiczny start w biznesową przyszłość. Jak będzie ona wyglądać, zależy od decyzji i wyborów samego przedsiębiorcy. Doradztwo podatkowe Tomasza Jaworskiego pomaga jednak w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z prawem i oferuje liczne szanse na wykorzystanie ustaw, na korzyść przedsiębiorcy.

Zamów kontakt

Zostaw nam swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.