+48 606 420 355 Starachowice, ul. Jasna 5 Pn - Pt : 9:00 - 15:00

Czym jest spółka partnerska?

O mniejszej popularności spółek partnerskich świadczą dane z 2020 roku w Polsce, które obrazują, iż przez 12 miesięcy powstało zaledwie kilkadziesiąt nowych tego rodzaju spółek. Na niższe zainteresowanie tą formą prawną przekłada się przede wszystkim specyfika, którą posiada spółka partnerska, objawiająca się, chociażby w ustawie, regulującej, kto może ją założyć lub reprezentować.

Przed założeniem spółki…

Już na etapie kształtowania się idei, należy wziąć pod uwagę, że nie każdy ma prawo założyć spółkę partnerską. Jest ona bowiem zarezerwowana wyłącznie dla osób fizycznych, wykonujących tzw. wolne zawody. W Polsce zalicza się do nich zaledwie kilkanaście branż, w tym m.in.: aptekarz, adwokat, radca prawny, lekarz, pielęgniarka, położna, inżynier budownictwa, architekt, komornik, fizjoterapeuta i doradca podatkowy.

Nawet w przypadku, gdy wolne zawody wykonują wszyscy partnerzy z wyjątkiem jednego, spółka partnerska nie ma prawa powstać!

spółka partnerska korzyści i wady

Kiedy już jednak wszystkie zasady, obowiązujące przed założeniem spółki, zostaną spełnione, można przejść do realizowania kolejnych kroków. Kluczowe jest sporządzanie umowy spółki partnerskiej, bo tylko w takiej sytuacji będzie można uznać tę formę działalności za legalną i zgodną z prawem. W umowie powinny znaleźć się zapisy, obrazujące:

  • przedmiot prowadzonej działalności,
  • nazwiska i imiona wszystkich partnerów (a także tych, którzy chcą reprezentować spółkę, gdy nie wszyscy pragną się podjąć tego zadania),
  • jeżeli zachodzi taka konieczność, także czas trwania spółki,
  • wolny zawód, wykonywany przez partnerów,
  • siedzibę.

Podpisanie umowy nie jest jednak równoznaczne z rozpoczęciem działalności. Zachodzi ono dopiero w chwili, gdy spółka uzyska wpis do Krajowej Rady Sądowniczej. Przed założeniem spółki należy także pamiętać, że nie ma ona osobowości prawnej, ale zdolność prawną, a ustawodawca nie przewidział konieczności wnoszenia kapitału zakładowego.

Spółka partnerska: jaka nazwa?

Specyfikę spółki partnerskiej widać doskonale na przykładzie ścisłych wytycznych, dotyczących kreowania nazwy. Otóż, musi ona zawierać nazwisko (lub imię i nazwisko) przynajmniej jednego z partnerów. Co więcej, w nazwie musi się znaleźć również słowo: „partnerzy” lub „partner”, a także wskazanie wolnego zawodu, który jest wykonywany w spółce.

Kto reprezentuje spółkę?

Spółka partnerska może posiadać zarząd, w którym musi zasiadać przynajmniej jeden z partnerów. W takiej sytuacji utworzony zarząd, reprezentuje spółkę. W innym przypadku ów prawo ma każdy z partnerów, chyba że sporządzona umowa wskazuje inaczej.

Istnieje również sposobność odebrania jednemu z partnerów prawa do reprezentacji. Jest to jednak możliwe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, a sama decyzja o rozpatrzenie takiego wniosku musi zostać podjęta minimum dwóch trzecich głosów wszystkich partnerów. Aby natomiast prawo do reprezentacji zostało odebrane, a wniosek zaakceptowany, musi zaistnieć większość w postaci trzech czwartych. Ostatnim krokiem, po którym partner traci zdolność do reprezentowania spółki, jest wpis do KRS.

Spółka partnerska: czy warto zakładać?

Spółka partnerska znajdzie swoich zwolenników i przeciwników. Bez wątpienia to specyficzna forma działalności, zarezerwowana wyłącznie dla określonej grupy osób. Jeżeli zatem przedstawiciele wolnych zawodów wyrażają chęć i determinację do założenia takiej działalności, mogą z tego tytułu odnieść wiele korzyści.

kto może założyć spółkę

Oprócz wcześniej wspomnianych, należy również dodać brak ponoszenia odpowiedzialności za błędy partnera lub osób przez niego zatrudnionych. W praktyce oznacza to, że choć partnerzy działają na rzecz wspólnego podmiotu, to każdy z nich jest rozliczany indywidualnie bez pociągania do odpowiedzialności innych partnerów lub osób im podległych. Jest to ogromne zabezpieczenie, chroniące majątki i zapewniające spokój, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy działania pozostałych partnerów budzą wątpliwości.

Jedynym przeciwwskazaniem do założenia spółki partnerskiej jest bezpośrednie wyszczególnienie, kto może ją założyć. Co ciekawe, nawet nie wszyscy przedstawiciele wolnych zawodów mogą rozpocząć tę formę działalności, ponieważ w niektórych przypadkach muszą udokumentować swoje odpowiednio wysokie kwalifikacje. Taka sytuacja zachodzi w przypadku m.in.: adwokatów i radców prawnych.

Liczy się pomysł!

W przypadku spółki partnerskiej – podobnie jak w każdej innej formie działalności – liczy się odpowiedni pomysł i przygotowanie. Spółka partnerska ma wyraźnie więcej zalet niż wad, ale aby uznać ją za sukces, należy dołożyć starań już na etapie przygotowań i opracować spójną strategię biznesową.

Spółka partnerska cechuje się ograniczonym ryzykiem, pozwala na swobodne wykonywanie wolnych zawodów, a do tego umożliwia wdrażanie swoich idei w życie. Jako doradcy podatkowi i doświadczeni księgowi zachęcamy do zainteresowania się tą formą działalności, ale ostateczną decyzję zostawiamy indywidualnej ocenie.

Zamów kontakt

Zostaw nam swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.