+48 606 420 355 Starachowice, ul. Przyjazna 1a Pn - Pt : 9:00 - 15:00

Jak wygląda umowa o dzieło między osobami fizycznymi?

Umowa o dzieło między osobami fizycznymi to jedna z możliwości na legalną transakcję, którą prawo polskie daje osobom, nieprowadzącym działalności gospodarczej. Inną formą jest umowa zlecenie. Problematyczne może być jednak rozliczenie podatkowe, które różni się od umów zawieranych między dwoma przedsiębiorcami.

Umowa o dzieło i umowa zlecenie.

Umowa o dzieło to jedna z form umów cywilnoprawnych (inną jest umowa zlecenie), które są oparte na zasadach Kodeksu Cywilnego. Ta właściwość powoduje, że zarówno umowa o dzieło między osobami fizycznymi (lub przedsiębiorcami), jak i umowa zlecenie, nie są umowami o pracę!

Umowa o pracę opiera się na Kodeksie Pracy. Natomiast umowy cywilnoprawne są często spotykaną formą wśród firm, które nie chcą na stałe wiązać się z pracownikiem, ale oczekują wykonania konkretnego produktu (umowa o dzieło) lub zlecenia (umowa zlecenie).

Sprawdźmy, jak wygląda umowa o dzieło między osobami fizycznymi i czym różni się od porozumienia zawieranego między przedsiębiorcą a osobą fizyczną.

umowa o dzieło między osobami fizycznymi

Umowa o dzieło między osobami fizycznymi: te same zadania i obowiązki.

Umowa o dzieło lub umowa zlecenie między osobami fizycznymi dotyczy sytuacji, w których żadna ze stron nie prowadzi działalności gospodarczej. Prawo Polskie daje więc możliwość każdemu na zawarcie w pełni legalnej oraz bezpiecznej transakcji dla zleceniodawcy i wykonawcy dzieła lub zlecenia.

Przede wszystkim należy pamiętać, że bez względu na status prawny obu stron obowiązki i zadania nie ulegają zmianie!

Umowa o dzieło oznacza, że wykonawca ma obowiązek wykonania dzieła, wskazanego na umowie. Jeśli umowa nie przewiduje inaczej, zleceniobiorca ma pełną dowolność w sposobie wykonywania określonego dzieła.

Umowa zlecenie to dla zleceniobiorcy obowiązek wykonania określonej czynności. W przeciwieństwie do umowy o dzieło, w tym przypadku wykonawca zostaje poinformowany o metodach działania i sposobie wykonywanie swoich obowiązków, które zostały wskazane na umowie.

Umowa o dzieło między osobami fizycznymi lub innymi stronami przenosi uwagę na rezultat wykonanej pracy (dzieło). Z kolei umowa zlecenie polega nie na efekcie, ale na podjęciu właściwego działania, wykonanego zgodnie z zapisem umowy.

Umowa o dzieło między osobami fizycznymi: inne rozliczenie podatkowe.

Umowy cywilnoprawne są wygodną formą porozumień, które zezwalają na zgodne z prawem wykonywanie obowiązków, ale nie wiążą zleceniodawcy i zleceniobiorcy na dłużej.

Jedną z największych zmian w porównaniu do transakcji zawieranych, gdzie jedna ze stron prowadzi działalność gospodarczą, jest rozliczenie podatkowe. W przypadku porozumień między osobami fizycznymi nie istnieje rola „płatnika”.Oznacza to, że podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego nie opłaca zleceniodawca, ale zleceniobiorca! To bardzo ważna zmiana, na którą trzeba zwrócić uwagę podczas zawierania umów zlecenie lub umów o dzieło między osobami fizycznymi!

Dobrą wiadomością jest, że podatek nie jest liczony od całej sumy, ale jej części. Ustawa przewiduje, że:

  • Podatek dotyczy dochodu, który znajduje się powyżej 20% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu.

Lub

rozliczenie podatkowe

Rozliczenie podatkowe, czyli PIT-36 i miesięczne zaliczki.

Podatek dochodowy wynosi 17% i można go uregulować na dwa, różne sposoby.

Po pierwsze można złożyć roczną deklarację podatkowej PIT-36. Dochody umieszcza się w tabeli „Inne źródła”, a zeznanie podatkowe składa się w roku następnym po zawartej umowie, np.

Podjąłeś się wykonania prac graficznych na rzecz swojego kolegi. Wiedzieliście, czym jest umowa o dzieło między osobami fizycznymi. Zawarliście porozumienie w 2020 roku i wykonałeś swoją usługę. W rezultacie otrzymałeś wynagrodzenie po kilku dniach. Zgodnie z prawem możesz rozliczyć się z uzyskanego dochodu do końca kwietnia 2021 roku w deklaracji podatkowej PIT-36.

Po drugie istnieje możliwość uiszczania zaliczek do Urzędu Skarbowego, do dwudziestego dnia każdego miesiąca. Raz wpłacona składka narzuca obowiązek do ich regularnej zapłaty, co miesiąc. Jest to zasadna metoda zwłaszcza w przypadku osób o wysokich dochodach, które są wypłacane nie jednorazowo, ale w kilku częściach.

Transakcja na medal.

Na umowach cywilnoprawnych zyskują obie strony: także te, które nie posiadają działalności gospodarczej, ponieważ umowa o dzieło między osobami fizycznymi zezwala na komfortowe wykonywanie pracy przez zleceniobiorcę i pewność oczekiwanych rezultatów przez zleceniodawcę. W wyjaśnieniu problematycznych kwestii chętnie pomoże doradca podatkowy Tomasz Jaworski.  

Zamów kontakt

Zostaw nam swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.