+48 606 420 355 Starachowice, ul. Jasna 5 Pn - Pt : 9:00 - 15:00

Jak zdobyć dofinansowanie na rozpoczęcie działalności?

Urząd pracy oferuje bezzwrotne dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, które ma na celu walkę z bezrobociem, promocję przedsiębiorczości, a także pomoc początkującym przedsiębiorcom w rozwoju własnej firmy. Dotacje można przeznaczyć na m.in.: zakup potrzebnego sprzętu do prowadzenia firmy, a także kupno towarów. W rezultacie początkujący przedsiębiorca ma większe szanse na odniesienie sukcesu zawodowego.

Dla kogo dofinansowanie na rozpoczęcie działalności?

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności przysługuje wyłącznie: osobom, które mają status osoby bezrobotnej, nie są studentami studiów dziennych (mogą być studentami studiów zaocznych), a także w ciągu 12 miesięcy od złożenia wniosku o dotacje nie odmówiły bez uzasadnienia propozycji pracy, stażu lub szkolenia z urzędu pracy.

Każdy urząd pracy może regulować powyższe wymogi w indywidualny sposób. Jedną z takich kwestii jest również czas, jaki musi upłynąć od rejestracji osoby bezrobotnej do złożenia wniosku o dotacje. Właśnie dlatego warto zapoznać się ze wszystkimi wytycznymi, znajdującymi się w regulaminie właściwego urzędu pracy.

dofinansowanie na rozpoczęcie działalności

Co więcej, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności nie przysługuje osobom, które: prowadziły firmę w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, popełniły przestępstwo gospodarcze (w ciągu 24 miesięcy przed złożeniem wniosku), skorzystały już z dofinansowania na rozpoczęcie działalności lub ubiegają się o nie w tym samym czasie, ale w innym urzędzie pracy.

Kwota dotacji na założenie firmy

Kwota dotacji z urzędu pracy na założenie firmy może wynosić maksymalnie 6-krotną stawkę średniego wynagrodzenia w Polsce. Oznacza to, że w 2020 roku osoby bezrobotne mogą liczyć na maksymalne wsparcie w wysokości ponad 30 000 zł. W rzeczywistości kwota ta zależy od pieniędzy, jakie dany urząd pracy otrzymał na realizację tej formy pomocy dla przedsiębiorców. W rezultacie ostateczna kwota dofinansowania na rozpoczęcie działalności może wynosić zarówno 15 000 zł, jak i 25 000 zł.

Kwotę dotacji należy wykorzystać w ciągu 30 dni od jej otrzymania na konto bankowe.

Jak zyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności?

Aby zdobyć dotacje z urzędu pracy, należy złożyć stosowny wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami, które są wymagane w danym urzędzie. Zazwyczaj jest to biznesplan i certyfikaty, potwierdzające umiejętności wnioskodawcy w danej branży. Wniosek jest rozpatrywany przez około 30 dni, a urzędnicy sprawdzają wtedy m.in.: kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, jego doświadczenie oraz plan przyszłej firmy.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje podpisanie umowy z urzędem, a także z poręczycielem, który jest zabezpieczeniem na wypadek zwrotu dotacji w przypadku złamania warunków umowy przez wnioskodawcę.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności powinno trafić na konto przyszłego przedsiębiorcy w ciągu kilku dni od podpisania umowy z urzędem pracy i poręczycielem.

dofinansowanie z urzędu pracy na otworzenie firmy

Biznesplan i wkład własny

Bardzo ważną częścią procesu ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności jest biznesplan. Od jakości jego stworzenia zależy często decyzja urzędu o przyznanie dotacji. Dzięki biznesplanowi urzędnicy mogą zapoznać się z wizję przyszłego przedsiębiorstwa, ocenić jego realność, a także sprawdzić stopień zaangażowania przedsiębiorcy w swoją firmę.

Innym czynnikiem wpływającym na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności jest przedstawienie wkładu własnego, który może być zarówno finansowy, jak i rzeczowy. Choć nie ma obowiązku posiadania własnych aktywów przed rozpoczęciem działalności, urzędnicy mogą przychylniej patrzeć na tych przyszłych przedsiębiorców, którzy zgromadzili, chociażby minimalną ilość dóbr, wspierających rozwój ich firmy. Jest to bowiem sygnał dla urzędników, że przyszły przedsiębiorca przygotowuje się również we własnym zakresie do rozwoju własnego biznesu, co sprzyja przyznaniu dotacji.

Na co wykorzystać dotacje na otwarcie firmy?

Dotacje z urzędu pracy można wydać wyłącznie na cele związane z firmą i przedmiotem jej działalności. W rezultacie przedsiębiorca może zakupić potrzebne maszyny i urządzenia do wykonywania swoich usług, a także towary, materiały, oprogramowania komputerowe lub różne formy reklamy.

Każdy urząd pracy może jednak regulować tę kwestię w inny sposób. Warto więc dokładnie zapoznać się z umową, ponieważ może zostać zawarty w niej zapis, który dokładnie wyjaśnia, jakie towary można zakupić za przyznane dofinansowanie na rozpoczęcie działalności.

dotacje na założenie firmy

Dofinansowanie z urzędu pracy dla nowych firm

Jeśli spełniasz wszystkie wymogi, możesz ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy dla nowych firm. Ogromną zaletą dotacji jest ich bezzwrotny charakter, duża kwota dla nowych przedsiębiorstw oraz relatywnie krótki czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności pozwala uzyskać nawet 30 000 zł, które w istotny sposób mogą przyczynić się do późniejszego sukcesu biznesowego. W tym celu warto sprawdzić, jakie warunki do spełnienia przedstawia właściwy urząd pracy, a następnie zacząć realizować własną wizję przedsiębiorstwa, zaczynając od zdobycia dofinansowania.

Zamów kontakt

Zostaw nam swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.