+48 606 420 355 Starachowice, ul. Jasna 5 Pn - Pt : 9:00 - 15:00

Doradca Podatkowy wyjaśnia, ile wynosi PCC!

PCC to Podatek od Czynności Cywilnoprawnych, który trzeba zapłacić w określonych sytuacjach. Poniższy artykuł wyjaśni, czym jest i ile wynosi PCC. Przygotujemy Cię również do składania deklaracji i wskażemy transakcje, podlegające opodatkowaniu. Zostań z nami do końca, bo wyszczególniliśmy dla Ciebie sytuacje, w których nie musisz płacić podatku!

Podatek od Czynności Cywilnoprawnych

PCC dotyczy zawierania umów cywilnoprawnych przez przedsiębiorców, osoby prywatne oraz osoby fizyczne, nieposiadające działalności gospodarczej. Uwzględnia tylko te transakcje, które nie są objęte opodatkowaniem VAT, a także, gdy przedmiot umowy znajduje się:

 • na terenie Polski,

lub

 • poza granicami Polski, ale tylko wtedy, gdy miejsce zamieszkania lub siedziba nabywcy znajduje się w obrębie granic Polski.

Co więcej, aby transakcja została objęta opodatkowaniem w naszym kraju, miejscem zawarcia umowy musi być Polska.

Umowy opodatkowane PCC

Ustawodawca określił konkretne transakcje, które są objęte podatkiem PCC. Kwestie prawne reguluje więc Ustawa z 9 września 2000 roku o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych. Dziennik Ustaw wskazuje, że opodatkowaniu podlegają:

 1. umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki,
 3. umowy poręczenia,
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. umowy majątkowe małżeńskie,
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki (akty założycielskie).

Według prawa każda zmiana we wskazanych umowa, która podwyższa podstawę opodatkowania, również ulega Podatkowi od Czynności Cywilnoprawnych.

ile wynosi pcc

Ile wynosi PCC?

Na ostateczną kwotę podatku składa się:

 • wartość rzeczy nabytej lub wartość prawa majątkowego,
 • wysokość opodatkowania.

Stawka PCC jest najczęściej wyrażana w procentach. W zależności od rodzaju zawieranych transakcji może ona wynosić od 2% do 0,1%. Najwyższemu opodatkowaniu podlegają m.in.: umowy sprzedaży nieruchomości i zamiana rzeczy ruchomych (2%). Z kolei najniższy procent opodatkowania dotyczy m.in.: umów depozytu nieprawidłowego (0.5%) oraz ustanowienia hipoteki na zabezpieczanie wierzytelności istniejącej (0,1%).

W wyjątkowych sytuacjach kwota podatku PCC jest wyrażana w złotówkach. Występuje ona dla m.in.: umów poręczenia i umów majątkowych małżeńskich.

Całkowity wykaz stawek znajduje się w artykule 7 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych. W rezultacie znajdziesz w nim szczegółową odpowiedź na pytanie, ile wynosi PCC.

Deklaracja PCC – 3

Kwota Podatku od Czynności Cywilnoprawnych powinna być uiszczona do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy za pomocą deklaracji PCC – 3. Formularz można wypełnić w formie tradycyjnej lub elektronicznej, która jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów. Skorzystanie z wersji internetowej wymaga jednak posiadania podpisu elektronicznego lub danych autoryzujących.

Zbiorcza deklaracja PCC

Deklaracja zbiorcza dotyczy osób, które w jednym miesiącu wykonały 3 lub więcej czynności cywilnoprawne. Dodatkowo między ostatnią a pierwszą transakcją nie może upłynąć więcej niż 14 dni. W takiej sytuacji zmienia się termin zapłaty podatku do 7 dnia następnego miesiąca.

Rozumiesz już, czym jest i ile wynosi PCC. Zgodnie z obietnicą przechodzimy zatem do jednego z najważniejszych zagadnień, które pozwoli Ci zaoszczędzić gotówkę. Jeśli oczywiście przysługuje Ci zwolnienie z podatku PCC.

Dla kogo zwolnienie z podatku PCC?

Nasi Doradcy Podatkowi każdego dnia czuwają nad zawieraniem bezpiecznych transakcji. Służymy radą przede wszystkim w zakresie prawidłowego rozumienia prawa podatkowego. W konsekwencji przypominamy o zbliżających się terminach i szukamy dróg, które pozwalają na oszczędność gotówki. Zwolnienie z PCC to jedna z nich.

Nieopodatkowanie czynności cywilnoprawnych dotyczy konkretnych sytuacji, w których:

 • strona transakcji jest płatnikiem VAT,
 • przedmiot umowy (rzecz ruchoma) nie przekracza wartości 1000 zł,
 • występuje pożyczka od członka najbliższej rodziny, która nie przekracza sumy 9637 zł w ciągu 5 lat od danej osoby.

Ustawodawca przewiduje więcej sytuacji, w których zachodzi zwolnienie z PCC. Należą do nich m.in.:

 • sprzedaże walut obcych,
 • sprzedaże bonów

oraz

 • sprzedaże obligacji skarbowych.
podatek od czynności cywilnoprawnych

Interesującą sytuacją jest szansa na zwolnienie z PCC podczas zakupu samochodu. Obowiązek opodatkowanie transakcji zachodzi wtedy, gdy:

 • przedmiotem umowy jest auto używane,
 • sprzedający jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Z kolei brak konieczności zapłaty opodatkowania występuje, gdy:

 • wartość samochodu nie przekracza 1000 zł,
 • transakcja odbywa się poza granicami Polski,
 • kupujący jest osobą niepełnosprawną, a auto zostanie wykorzystane do użytku prywatnego.

Ile wynosi PCC od nieruchomości.

Bez wątpienia zakup nieruchomości wiąże się z obowiązkiem uiszczenia kwoty opodatkowania. Jej wysokość zależy przede wszystkim od rodzaju (rynek wtórny i pierwotny) oraz powierzchni posiadłości. W związku z tym Inwestorzy, planujący zakup nieruchomości bezpośrednio od dewelopera (rynek pierwotny) muszą liczyć się z opodatkowaniem VAT, wliczonym w wartość zakupu. Wysokość podatku zależy natomiast od wielkości posiadłości:

 • do 150 metrów kwadratowych wynosi 8%,
 • powyżej 150 metrów kwadratowych wynosi 23%.

Inwestorzy, którzy natomiast planują kupno nieruchomości z rynku wtórnego, muszą uiścić podatek PCC w wysokości 2% wartości rynkowej zakupionej posiadłości.

Bezpieczne transakcje z Doradcą Podatkowym

Powyższy artykuł z pewnością wyjaśnił Ci arkana Podatku od Czynności Cywilnoprawnych. Od dziś już wiesz, ile wynosi PCC, kiedy obowiązuje i kto jest zwolniony z kwoty opodatkowania. W rezultacie możesz w bezpieczny sposób nawiązywać kolejne transakcje, które przyniosą Ci zysk, satysfakcję i spokój. Doradca Podatkowy Tomasz Jaworski czuwa nad pomyślnością Twoich umów i kontraktów. Sprawdź więc naszą ofertę i zyskaj profesjonalną opiekę!

Zamów kontakt

Zostaw nam swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.